akcie na zoskoky zoskokove dni
home casto kladene otazky / FAQ galeria zoskokov aktuality shockjump blog o nas kontakt english version

objednavka zoskoku o com je tandem priebeh zoskoku kto si moze skocit? co si priniest? kde skaceme? TEAM shockjump video a foto zoskoku cennik


BEZPEČNOSŤ TANDEMOVÉHO ZOSKOKU
Otvorenie tandemového padáku je niekoľkonásobne zabezpečené viacerými prvkami. Naše padákové systémy sú priebežne kontrolované a udržiavané kvalifikovaným padákovým technikom. Po každom zoskoku je tandemový padák, resp. hlavný vrchlík padáku zabalený certifikovaným baličom hlavných tandemových padákov. Keby napriek všetkému bola na hlavnom padáku závada, tandem pilot otvorí záložný padák. Tento je podľa predpisov periodicky kontrolovaný a prebalovaný baličom záložných padákov (Shockjump má tandemové záložné padáky balené jedným z najskúsenejších padákových technikov a zároveň examinerom baličov záložných padákov na Slovensku). Ak by sa stalo, že tandem pilot z akéhokoľvek dôvodu nemôže otvoriť padák, tandemové padákové systémy sú povinne vybavené tzv. bezpčenostným prístrojom (AAD - automatic activation device), ktorý v bezpečnej výške automaticky a spoľahlivo otvorí záložný padák. Kontrola výšky je zabezpečovaná pomocou vizuálnych a zvukových výškomerov, vizuálny má tandem pilot na ľavej ruke a zvukový má umiestnený v prilbe. Tandem piloti z Teamu Shockjump používajú 3 tandemové komplety Sigma UPT (2 s hlavnými vrchlíkmi Icarus Tandem a jeden s hlavným vrchlíkom Sigma, záložné vrchlíky VR-360, 2 s AAD Cypres II, jeden s AAD Vigil. Konfigurácie: Icarus Tandem - VR 360 - Cypres II. Icarus Tandem - VR 360 - Vigil. Sigma Tandem - VR 360 - Cypres II).
Spoločnosť Shockjump maximálne dbá na bezpečnosť , ktorá je v prípade tandemového skákania posudzovaná ešte prísnejšie, ako pri zoskokoch jednotlivcov, a je tu nutné striktne dodržiavať predpísané normy. Tieto určuje výrobca padákovej techniky (servisné prehliadky padákovej techniky, pravidelné kontroly a prípadná výmena opotrebovaných padákových komponentov, nakoľko majú väčšinou predpísanú mieru životnosti a pod.) a Slovenský národný aeroklub na základe smernice V-PARA 1. Všetci naši tandem piloti spĺňajú podmienky, ktoré sa vyžadujú od záujemcov o licenciu tandem pilota:
 • skúsený parašutista vo veku minimálne 23 rokov
 • držiteľ funkčnej kvalifikácie „inštruktor“ minimálne 12 mesiacov,
 • držiteľ platnej licencie D (najvyššia, min. 500 zoskokov a min. 3h. strávené vo voľnom páde)
 • min. 1000 zoskokov na padáku typu „krídlo“ s ručným otváraním systémom padáčik z ruky
 • držiteľ typového oprávnenia na daný typ padáku
 • predložil dokumentáciu o absolvovaní výcviku a preskúšaní s výsledkom oprávňujúcim vykonávať daný druh zoskokov.
 • Školenie parašutistu kvôli získaniu licencie tandem pilota vykonáva školiteľ (tzv. examiner) uznaný na miestnej úrovni, alebo medzinárodnej úrovni. Priebeh školenia závisí od typu tandemového systému, ktorý chce tandem pilot používať. V prípade tandem pilotov spoločnosti Shockjump, všetci používajú tandemový systém Sigma UPT (momentálne najlepšie hodnotený tandemový systém na svete) a vlastnia medzinárodné licencie.
  Okrem nárokov na tandem pilota musia byť splnené nároky na padákovú techniku – je nevyhnutné, aby každý samostatný komponent tandemového padákového kompletu bol samostatne registrovaný v Registri padákov, prístrojovej a bezpečnostnej techniky SNA a spĺňal technické normy, vrátane periodického prebalenia padákovej rezervy (otvorenie, kontrola a opätovné uloženie záložného padáku, ktoré vykonáva certifikovaný balič záložných padákov - v prípade padákov spoločnosti Shockjump sú rezervné padáky zabalené examinerom baličov záložných padákov na Slovensku).
  Ako poskytovatelia tandemových zoskokov samozrejme dbáme na dodržovanie platných zákonov SR, s dôrazom na zákon o ochrane spotrebiteľa.
  Potešiteľná je skutočnosť, že v celej histórii tandemového skákania na Slovensku nikdy neprišlo k smrteľnému úrazu - najmä povinné využívanie nových bezpečnostných padákových komponentov (AAD, RSL, skyhook, zdvojené uvoľňovače a pod.) v nových tandemových systémoch (ako napr. Sigma UPT) výrazne zvýšili bezpečnosť tejto aktivity.

  <<<< SPÄŤ

  darcekovy poukaz

  webdesign © Shockjump, s.r.o. V prípade problémov so stránkou prosím kontaktujte webmastera.   |   počet návštev:     |   online: